Polazeći od važnosti i neodložive potrebe sistemskom pristupu razvoja turističkih potencijala na području Vlašića i Srednjobosanskog kantona, te na osnovu dosadašnjih pripremnih aktivnosti, a na inicijativu Udruženja „Vlašić planet života“ Travnik i Holandske organizacije za razvoj SNV, održan je prvi inicijativni sastanak zainteresovanih strana za pokretanje postupka izrade Master/Poslovnog plana za područje Vlašića. Osnovni cilj Master plana je priprema strateških smjernica sa konkretnim radnjama u pogledu budućeg razvoja turizma na Vlašiću koje trebaju biti osnov za prostorni i ekonomski razvoj Travnika i Srednjobosanskog kantona. Najveći značaj ovog dokumenta je stvaranje strateškog okvira za budući održivi razvoj Vlašića.
Nakon vijesti,koje je SKI klub „Karaula“ uputio načelniku Općine Travnik,o ispunjenju olimpijske norme njihovog takmičara,Lajkert Igora,Načelnik je upriličio hitan prijem u svom kabinetu uz obrazloženje da se radi o izuzetno važnom uspjehu zbog činjenice da je ovo takmičar iznikao u travničkom klubu koji je uspio odgojiti jednog olimpijca.
Redovna sjednica Općinskog vijeća Travnik zakazana za 10.3.2009.godine,prekinuta je odlukom predsjedavajućeg Općinskog vijeća a nakon izraženog stava Kluba vijećnika Hrvatske koalicije za Travnik da će napustiti sjednicu ako načelnik Općine ne povuče svoj prijedlog za dopunu dnevnog reda.
Nakon završetka svih proceduralnih aktivnosti na izboru korisnika općinskih stipendija za učenike,studente i sportiste u Velikoj Sali Općine Travnik ,u petak,13.3.2009.godine biće upriličeno i svečano potpisivanje ugovora o dodjeli stipendija za 80 korisnika u akademskoj 2008/2009 godini.
Svečanom sjednicom Općinskog štaba CZ Travnik obilježen Dan civilne zaštite Federacije i Svjetski dan civilne zaštite
U okviru planiranih aktivnosti na realizaciji projekata infrastrukture u 2008.godini općinska Služba za obnovu,izbjeglice,raseljene osobe I stambene poslove prezentovala je rezultate implementacije ovih projekata.
Općinsko vijeće usvojilo Strategiju partnerstva
Stipendije za 2009 godinu..
Za 3. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Travnik, koja će se održati 10.02. 2009. godine (UTORAK), u 10,00 sati, u velikoj sali općine Travnik.