Obavještavamo vlasnike sredstava javnog prevoza –autobusi, kombi vozila  i taxi vozila  da su , u skladu sa Naredbama  Federalnog štaba civilne zaštite  broj: 12-40-6-148-16/20 od 17.03.2020. godine  DUŽNI IZVRŠITI VANREDNU DEZINFEKCIJU  SVOJIH VOZILA kojima pružaju usluge građanima.

Sukladno Naredbama  Federalnog stožera civilne zaštite  i  Kantonalnog stožera civilne zaštite Općinski stožer civilne zaštite Travnik ,na svojoj jučerašnjoj sjednici  poduzeo je niz preventivnih mjera ,prateći upute viših novoa vlasti i Zavoda za javno zdravstvo  SKB.

Pored navedenog, u kontaktima sa komunalnim poduzećima na području Travnika prati se realizacija planova čišćenja  a dogovorene su i dalje aktivnosti na pojačanim  mjerama  čišćenja grada i prigradskih naselja .

Ovom prilikom pozivamo građane na poštivanje svih mjera koje se odnose na samozaštitu i zabranu okupljanja .

Sukladno  Naredbi Federalnog stožera civilne zaštite broj: 12-40-6-148-5/20 od 17.03.2020. aktivirani su svi operativni centri civilne zaštite koji mogu putem broj 121 zaprimati sve pozive koji se odnose na pojavu zarazne bolesti(koronavirus) –prijave novih slučajeva,narušavanje samoizolacije ili drugih oblika neadekvatnog ponašanja u novonastaloj situaciji.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma na osnovu Naredbe Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva od 10.3 2020. godine u cilju daljnjeg praćenja situacije i poduzimanje mjera radi sprečavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom (COVID-19), koja je Zaključkom Vlade Federacije BiH, V.broj:164/2020 od 31.01.2020. godine proglašena zaraznom bolešću čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Federacije BiH, izdaje sljedeće:

S CILJEM REALIZACIJE MJERA NA SPREČAVANJU ŠIRENJA VIRUSA COVID-19, UTVRĐENIH ODLUKOM KRIZNOG ŠTABA FEDERACIJE BIH I NAREDBOM KRIZNOG ŠTABA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE POLITIKE SBK /KSB, NAČELNIK OPĆINE TRAVNIK  DONIO JE NAREDBU  O  POSEBNOM REŽIMU RADA SLUŽBI OPĆINE TRAVNIK  SVE DOK TRAJE OPASNOST OD ŠIRENJA VIRUSA :

Obavještavamo građane područja Općine Travnik da usljed pandemije COVID-19 PODUZMU preventivne mjere u svrhu zaštite ličnog zdravlja i zdravlja osoba s kojima se dolazi u kontakt.

Dana 13.03.2020. godine u prostorijama Osnovne škole Kalibunar održana je Izborna Skupština mjesne zajednice Kalibunar na kojoj je Janković Marko izabran za predsjednika Skupštine, a Migalo dr. Mersiha za zamjenika predsjednika.

Sukladno  naredbi Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i socijalne politike KSB,  a u cilju suzbijanja i prevencije širenja bolesti izazvane koronavirusom, a  kojom se obustavlja održavanje kulturnih i sportskih događaja na području srednje Bosne, Organizacioni odbor manifestacije „Dan općine Travnik 2020“ postupajući po naredbi donio je odluku da se, osim ceremonije zajedničkih vjenčanja koja će se uskladiti sa naredbom i uputama nadležnih organa, do daljnjeg odgađaju sve aktivnosti planirane ovom manifestacijom.

Općinski stožer civilne zaštite Travnik održao je izvanrednu sjednicu na kojoj je razmatrao informacije Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KSB a koje se odnose na praćenje i analizu situacije izazvane koronavirusom ( COVID 2019).