Odluka donesena dana 07.04.2020. od strane direktora Federalnog zavoda za agropedologiju, e odnosi  se na oslobađanje od plaćanja troškova analiza za potrebe provođenja Kontrole plodnosti zemljišta.

Na osnovu Naredbe Kantonalnog štaba civile zaštite SBK/KSB broj: 01-40-8-1/20-13 od 10.04.2020. godine, a u u vezi s članom 134. stav 2 Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (''Službene novine Federacije BiH'', broj: 39/03, 22/06 i 43/10) i člana 18. Poslovnika o radu Općinskog štaba civilne zaštite Općine Travnik („Službene novine Općine Travnik“, broj: 6/11), Općinski štab civilne zaštite Travnik   d o n o s i :

                                                                                                                        N A R E D B U

                                                                                           o zabrani paljenja vatre na otvorenom prostoru

 

  1. Općinski štab civilne zaštite Općine Travnik prateći trenutnu situaciju uslijed povećanog broja požara a na osnovu tačke 1. Naredbe Kantonalnog štaba civile zaštite SBK/KSB broj: 01-40-8-1/20-13 od 10.04.2020. godine, donosi Naredbu o zabrani palenja vatre na otvorenom prostoru područja općine Travnik (kao što su šume, šumska i poljoprivredna zemljišta, površine u blizini šuma, površine u blizini elektroenergetskih postrojenja i sl.) do daljnjeg.
  1. Zadužuju se službe za upravu Općine Travnik, da svaka iz svog djelokruga rada, obavijeste mjesne zajednice, javne ustanove i preduzeća, poljoprivredna udruženja i sl., o donesenoj Naredbi.
  1. S Naredbom upoznati javnost i istu objaviti putem sredstava informisanja, web stranici Općine Travnik i u Službenim novinama Općine Travnik.
  1. Sa realizacijom Naredbe otpočeti odmah.

Načelnik Općine Travnik ,Admir Hadžiemrić I predsjedateljica Općinskog vijeća, Vlatka Lovrinović ,svojim sugrađanima katolicima upućuju iskrene čestitke u povodu kršćanskog blagdana Uskrsa: “Poštovani sugrađani, u ovom teškom vremenu važno je da predstojeći blagdan Uskrs u svima nama probudi osjetljivost za potrebe drugih i želju za međusobnim razumijevanjem i pomaganjem jer samo tako možemo se suočavati sa životnim problemima. U tom duhu, povodom najvećeg kršćanskog blagdana u ime Općine Travnik i u svoje osobno ime svima koji ga slave, želimo sretan Uskrs.”

Produženje roka  za ažuriranje podataka u registru gazdinstava.

Predsjedateljica  Općinskog vijeća Travnik zakazala je 33.redovitu sjednicu Općinskog vijeća za 14.04.2020.godine. Na dnevnom redu ove sjednice su izmjene Poslovnika o radu koje podrazumjevanju usvajanje načina zakazivanja i održavanja sjednica elektronskim putem čime će se stvoriti mogućnosti rada Općinskog vijeća i na ovaj način kada je to potrebito.

Ovom prilikom obavještavamo medije i druge zainteresirane da, osim vijećnika Općinskog vijeća, niko drugi neće moći prisustvovati sjednici zbog poštivanja pravila iz naredbi koje se odnose na okupljanja većeg broja ljudi.

Zbog radova u dijelu ulice Aleja Konzula (od zgrade Internacionalnog univerziteta Travnik do džamije Kalibunar) ulica je privremeno zatvorena za saobraćaj u oba smjera. Vrši se izmjena režima saobraćaja u dijelu ulice Meljanac (kroz naselje grozdovi-Kalibunar) na način da će se saboraćaj odvijati u oba smjera. Saobraćaj teretnih motornih vozila i autobusa preusmjerava se prema raskrsnici kod autobuske stanice Travnik , te se istim zabranjuje skretanje sa magistralne ceste u lijevo i u desno na raskrsnici Kalibunar prema džamiji Kalibunar dok traje izvođenje radova.

Molimo građane za strpljenje.

Podrška zdravstvenim ustanovama od strane travničkih privrednika je zaista dobar primjer socijalne i društvene osjetljivosti naših sugrađana ,vlasnika i voditelja kompanija i institucija.

Vrhbosanska nadbiskupija je, kao pomoć zdravstvenom sistemu Travnika i Srednjobosanskog kantona /Kantona Središnja Bosna, ustupila sportsku dvoranu Katoličkog školskog centra “Petar Barbarić“.