Omladinska banka BiH ima na raspolaganju 50.000 KM za projekte mladih!

PRO-Budućnost objavljuje drugi javni poziv na koji se mogu prijaviti: udruženja žrtava rata, crkve i vjerske zajednice kao i nevladine organizacije usmjerene ka promovisanju međureligijskog dijaloga i odbori za međureligijsku saradnju/suradnju.

Sa ciljem nesmetanog odvijanja online nastave, BH Telecom poziva predstavnike osnovnih i srednjih škola da dostave podatke o učenicima koji trenutno nemaju omogućen pristup internetu, kako bi u skladu sa svojim tehničkim mogućnostima i mrežnim kapacitetima omogućio pristup online nastavi što većem broju učenika.

Danas (26.03.2020) je načelnik Općine Travnik  na konferenciji za novinare upoznao javnost o do sada poduzetim aktivnostima po pitanju sprječavanja koronavirusa (COVID – 19), ali i budućim planovima na području travničke općine.

Općinski štab/stožer civilne zaštite Travnik ,prema ranijem zaključku  angažovao je zvanična tijela mjesnih zajednica  za obavljane poslova koordinacije sa građanima. Doprinos  mjesnih zajednica  u ovoj situaciji je nemjerljiva, stoga pozivamo građane na saradnju sa predsjednicima mjesnih zajednica .

Za građane Travnika izdvojili smo sve važne telefonske brojeve:

Obaviještavamo sve  kućne savjete kolektivnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata na području općine Travnik da su dužni organizovati se u cilju sprovođenja preventivnih mjera detaljnog I kontinuiranog čišćenja  zajedničkih dijelova I uređaja svojih  objekata I utvrditi način I dinamiku sprovođenja ovih aktivnosti  kao mjere samozaštite u stanju trenutne epidemiološke situacije

U skladu sa zaključkom Općinskog štaba/ stožera  civilne zaštite Travnik a vezano za Naredbu Kantonalnog  štaba /stožera civilne zaštite broj: 01-40-8/20-2 od 22.03.2020.godine obavještavamo sve građane Travnika koji su zaposleni u BNT-Tvornici mašina i hidraulike Novi Travnik i članove njihovih porodica da su dužni ostati u samoizolaciji i javiti se ODMAH na telefon 030 – 513 – 513.

 

Općinski štab civilne zaštite moli sve organizovane volontere i samoinicijativne grupe koje nude neku vrstu pomoći da jasno naglase svoju ulogu i da ne koriste zvanična obilježja Općine Travnik (grb, memorandum ,zastavu) kako ne bi smo doveli u zabunu nikoga sada kada trebamo pokazati najveći stepen discipline i poštivanja svih naredbi