1 1 1 1 1

Javna rasprava će se održati 11.10.2023 godine u 9:00 sati u velikoj  sali Općine Travnik.

Uvid u Elaborat zaštite izvorišta zainteresovani mogu izvršiti u zgradi Đerdan – prostorije Službe za razvoj, privredu i vanprivredu soba broj 2.

            UČEŠĆE JAVNOSTI:

  • Javni poziv istaknut na oglasnoj ploči: Općine; MZ Šišava i web stranici općine Travnik;
  • javni uvid u prostorijama Službe za razvoj, privredu i vanprivredu, soba br: 2;
  • javna rasprava: Velika sala 11.10.2023.god u 9:00 sati;
  • pismene primjedbe dostaviti Službi za razvoj, privredu i vanprivredu do 06.10.2023 godine, poštom na adresu Općina Travnik, Konatur bb.

Odluku  o uspostavi zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorište Ugar sa pratećim hidrotehničkim objektima Babanovac - Travnik možete preuzeti ovdje.

Elaborat o uspostavi zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorište Ugar sa pratećim hidrotehničkim objektima Babanovac - Travnik možete preuzeti ovdje..