Sjednice

Sjednice Općinskog vijeća

Zakazana je 41. redovna sjednica Općinskoga vijeća Travnik, koja će se održati 28.11. 2023. godine (utorak), sa početkom u 10 sati, u velikoj slii Općine Travnik.

Za sjednicu je utvrđen sljedeći dnevni red, koji možete pročitati u nastavku teksta.

 

1. Izvještaj o izvršenju budžeta Općine Travnik za period 01.01. 2023. do 30.09. 2023. godine i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta Općine Travnik za period 01.01. 2023. do 30.09. 2023. godine
2. Izvještaj o utrošku budžetske rezerve za period 01.01. 2023. do 30.09. 2023. godine i donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o utrošku budžetske rezerve za period 01.01. 2023. do 30.09. 2023. godine
3. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće zaposlenika u organu državne službe Općine Travnik
4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama i drugim materijalnim pravima koje nemaju karakter plaće
5. Preporuka sa prijedlogom rang liste najboljih kandidata za izbor na pozicije za Nadzorni odbor JU „Hrvatski kulturni centar Travnik“ Nova Bila i Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora JU „Hrvatski kulturni centar Travnik“ Nova Bila
6. Preporuka sa prijedlogom rang liste najboljih kandidata za izbor na pozicije za Nadzornog odbora JP „Stan“ d.o.o. Travnik i Uputa Skupštini JP „Stan“ d.o.o. Travnik
7. Rješenja o dodjeli zemljišta;
a) Adela Dobrić
b) Juso Rizvanović
c) Nermin Čajo
d) Željko Plavčić
e) Ćamka Burkić
f) Asima Pojskić
g) Subhija Prasko