Sjednice

Sjednice Općinskog vijeća

Zakazana je 42. redovna sjednica Općinskog vijeća Travnik, koja će se održati 25.01. 2024. godine, četvrtak sa početkom u 10 sati, u velikoj sali Općine Travnik.

Za sjednicu je utvrđen sljedeći:

1. Prijedlog Odluke o povećanju cijena za isporuku toplotne energije „Unis – energetike“ d.o.o. Sarajevo – Podružnica Travnik
2. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o uslovima za sticanje prava vlasništva na nekretninama za boračke i povratničke kategorije stanovništva u naseljima Bruneji, Donje Putićevo i Prahulje
3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli stipendija
4. Izvještaj o realizaciji projekata infrastrukture u 2023. godini
5. Izvještaj o realizaciji projekata obnove stambenih jedinica izbjeglih i raseljenih lica i socijalno ugroženih lica u 2023. godini
6. Izvještaj o primjeni pozitivnih propisa i kontroli osiguranog smještaja za raseljena lica, lica sa socijalnim statusom i lica čija je imovina stradala u prirodnim nepogodama i požarima u 2023. godini
7. Izvještaj o procijenjenoj šteti
8. Izvještaj o radu Skupštine PD Vlašić d.o.o. Travnik za 2020. godinu
9. Izvještaj o radu Skupštine PD Vlašić d.o.o. Travnik za 2021. godinu
10. Izvještaj o radu Skupštine PD Vlašić d.o.o. Travnik za 2022. godinu
11. Izvještaj o radu Skupštine JP Regionalni vodovod „Plava voda“ d.o.o. Travnik za 2022. godinu i Plan poslovanja za 2023. godinu