Sjednice

Sjednice Općinskog vijeća

Zakazana 45. redovna sjednica Općinskog vijeća Travnik, koja će se održati 29.02. 2024. godine (ČETVRTAK), u 10°° sati, u Velikoj sali Općine Travnik.

Za sjednicu je utvrđen sljedeći;

 

Dnevni red

 

1. Prijedlog Odluke o uspostavi baze komunalnih uređaja Općinu Travnik
2. Prijedlog Odluke o naknadama za korištenje podataka i pružanje usluga iz oblasti katastra komunalnih uređaja općine Travnik
3. Prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja načelniku Općine Travnik da sklopi Sporazum sa MUP SBK/KSB o ustupanju na korištenje, upravljanje i održavanje video nadzora
4. Prijedlog Odluke o usvajanju Regulacionog plana radno-poslovne zone „Polje“ Travnik
5. Prijedlog Odluke o provođenju Regulacionog plana radno-poslovne zone „Polje“ Travnik
6. Nacrt Zoning Plana radno poslovne zone „Bazimice“ Han Bila Travnik I Zaključak o utvrđivanju Nacrta Zoning Plana radno poslovne zone „Bazimice“ Han Bila Travnik
7. Nacrt Zoning Plana radno poslovne zone „Heldovi-Slimena“ Travnik i Zaključak o utvrđivanju Nacrta Zoning Plana radno poslovne zone „Heldovi-Slimena“ Travnik
8. Rješenja o dodjeli zemljišta

a) Anes Huseinspahić
b) „Elektroprivreda BiH“
c) „Voker“ Gradačac
d) Ejub Begović
e) Nezir Begović
f) Refija i Amir Begović
g) Senail Fazlić
h) Mustafa Langić
i) Vejsil Lupčević
j) Nazif Melić
k) Safet Melić
l) Sead Melić
m) Ahmet Mrakić
n) Mustafa Mrakić
o) Rebija Mrakić
p) Smajo Mrakić
q) Tatla Mrakić
r) Huso Selman
s) Zijad Šipraga
t) Olgica Barić
u) Dragica Jurišić
v) Jozo Kolenda
w) Ilinka Lauš
x) Dragan Radić