Sjednice

Sjednice Općinskog vijeća

46. redovna sjednica Općinskog vijeća Travnik će se održati 27.03. 2024. godine (SRIJEDA), sa početkom u 10°° sati, u velikoj sali Općine Travnik.


Za sjednicu je utvrđen sljedeći dnevni red:

1. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva Travnik za 2023. godinu
2. Odluka o razrješenju općinskog pravobranioca
3. Odluka o standardima i kriterijima za imenovanje pravobranioca i zamjenika
pravobranioca u Općinskom pravobranilaštvu Travnik
4. Odluka o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje Općinskog
pravobranioca u Općinskom pravobranilaštvu Travnik