Štampa
1 1 1 1 1

Obavještavamo sve građanke i građane općine Travnik da će se na teritoriji naše općine u 2022. godini kontinuirano, tokom cijele godine provoditi Anketa o radnoj snazi u skladu sa Programom i planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH za 2022.godinu.

Anketiranje domaćinstava na terenu obavljaju anketari ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku.

Anketa o radnoj snazi provodi se uzorkom u izabranim domaćinstvima na području naše općine.

Osnovni cilj Ankete o radnoj snazi je dobijanje podataka o osnovnim radnim karakteristikama stanovništva i procjena ukupne radne snage u zemlji.

Koristimo priliku da Vas zamolimo za puno razumijevanje i podršku u provođenju ove aktivnosti.

Prikupljeni podaci iz Ankete su povjerljivi i isti će se, u skladu sa odredbama Zakona o statistici Federacije BiH (,,Službene novine FBiH'', br. 63/03 i 9/09), koristiti isključivo u statističke svrhe.