Štampa
1 1 1 1 1

Svojim radom na terenu komunalni redari  već  su osigurali punu saradnju sa velikim brojem građana koji su u njima prepoznali partnere.Svakodnevno se povećava broj odgovornih građana koji ukazuju na probleme u komunalnoj oblasti ali i na neodgovorno ponašanje pojedinica, posebno kada su  u pitanju  odlaganje otpada ,  nelegalno zauzimanje javnih površina  kao i nelegalni  priključci na javnu rasvjetu.

Svojim aktivnostima na Vlašiću posljednjih dana , komunalni redari  Službe za zajedničke i komunalne poslove  Općine Travnik  uspostavili su odličnu saradnju sa  Policijskom stanicom Travnik kao i federalnom inspekcijom  u oblastima  korištenja javnih površina kao  parking prostora ali i uređenju  saobraćaja u turističkom centru Babanovac.

Stoga i ovom prilikom pozivamo građane da prijave sve eventualne probleme iz komunalne oblasti  komunalnim redarima na telefone:

061 931 615 i 061 285 812  ili u Servis „48 sati“ putem sljedećeg linka : https://opcinatravnik.com.ba/ba/izdvojeno/servis-48h