1 1 1 1 1

OBAVJEŠTAVAJU SE MZ: HAN BILA, GRAHOVČIĆI, ČUKLE, MALINE I MEHURIĆ I SVI NJIHOVI MJEŠTANI I USTANOVE ( ŠKOLE I SL.), KOJI SE VODOM SNABDIJEVAJU SA VODOVODA GORČECVICA, DA JE VODA HIGIJENSKO I ZDRAVSTVENO NEISPRAVNA ZA PIĆE.
PRIJE UPOTREBE POTREBNO JE PROKUHAVATI ILI KAO ALTERNATIVU KORISTITI VODU SA DRUGIH IZVORIŠTA( VODOVODA) ILI FLAŠIRANU VODU.

 

Tekst obavještenja