1 1 1 1 1

U velikoj sali Općine Travnik danas je upriličena ceremonija prezentacije rezultata Omladinske banke Travnik i dodjela uvjerenja za grupe i zahvalnica za partnere i donatore u zajednicama koji su učestvovali u realizaciji programskih aktivnosti.


U protekle četiri godine Općina Travnik i Fondacija Mozaik uspješno su sprovele brojne aktivnosti u okviru programa Omladinske banke Travnik, a rezultat su 29 realiziranih projekata ukupne vrijednost u iznosu od 51,025 KM. U 2023. godini implementirano je šest projekata ukupne vrijednosti u iznosu od 16,702 KM.

Projekte je realiziralo 586 volontera, koji su radili 4681 sat kako bi 3133 osobe imale koristi od novih programa, a posebno je značajno to što su podržana i tri mikrobiznisa u vrijednosti od 5,983 KM, od čega su dva i danas aktivna.

Također, današnjim, potpisivanjem Aneksa i Memoranduma o saradnji između Općine Travnik i Fondacije Mozaik, načelnik Općine Travnik Kenan Dautović je istaknuo da Općina prepoznaje aktivnost koje provodi Omladinska banka, kao nešto što treba podržati i u čemu treba učestvovati.

Načelnik je također čestitao mladim ljudima koji su se ohrabrili i prepoznali svoju priliku za realizaciju određenih ideja u svojoj lokalnoj zajednici.
“Sa memorandumom koji smo potpisali, kao Općina se obavezujemo da ćemo nastaviti sarađivati u kreativnim i korisnim programima za mlade ljude na našem području, a ovo iskustvo ih svakako kvalificira na sljedeću stepenicu jer Opaćina također razvija različite startape ozbiljnijeg karaktera kroz koje se omgućava našim sugrađanima da kreiraju i realiziraju svoje biznis planove”, kazao je Dautović.

Zamjenica direktora programa Omladinska banka Armela Ramić je istaknula da je raduje što je Općina Travnik iskazala interes za dodatnom podrškom mikrobiznisima, kao i omogućavanju prilika za grant za dodatni rast i razvoj.

Danas je predstavljeno svih šest projekata koji su realizirani u tekućoj godini, a Ramić je istaknula da su mladi ljudi u Travniku poprilično aktivni, te da svake godine raste interesovanje, kao i spisak ideja i aktivnosti koje žele implementirati u svojoj lokalnoj zajednici.