1 1 1 1 1

Posljednjeg dana obilježavanja kulturne manifestacije „Andrićevi dani“, načelnik Općine Travnik je u svom kabinetu ugostio autore čija su djela ušla u uži izbor za „Književnu nagradu Andrićevih dana“.


Nakon provedenog postupka stručnog vrednovanja pristiglih prijedloga u skladu sa uvjetima javnog konkursa u uži izbor za Književnu nagradu Andrićevih dana ušlo je troje kandidata. Komisija u sastavu Perina Meić, Muris Bajramović i Dženan Kos odabrala je prijedloge: "U kasno ljeto" autorice Magdalene Blažević, "Trojica za Kartal" autora Miljenka Jergovića i "Sakupljač slova" autora Edina Urjana Kukavice.

Stoga će večeras, u organizaciji Gradske biblioteke Travnik, u sali Centra za kulturu općine Travnik, biti upriličena svečana dodjela „Književne nagrade Andrićevih dana“.
Nagrada se dodjeljuje za književno djelo objavljeno u prethodnoj 2022. godini na području Bosne i Hercegovine i u zemljama bosanskohercegovačke dijaspore na jednom od jezika naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine, čiji su autori državljani Bosne i Hercegovine, kao i građani porijeklom iz Bosne i Hercegovine.

Jedna od najznačajnijih travničkih kulturnih manifestacija "Andrićevi dani" i ove godine u čast književnog velikana koji je svoje rodno mjesto ucrtao u svaku literarnu mapu svijeta, ponudila je oko 40 programskih sadržaja kroz književne, kulturno-zabavne i muzičke susrete, te Travnik svrstala u veoma značajnu i posjećenu destinaciju i u proteklih mjesec dana.

Kulturna manifestacija „Andrićevi dani 2023“ se održava u periodu od 09. oktobra do 09. novembra, pod pokroviteljstvom Općine Travnik – Općinskog načelnika, Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK i Ministarstva kulture i sporta Federacije Bosne i Hercegovine.

Andrićevi dani, kulturna je manifestacija koja za cilj ima očuvanje, afirmaciju i popularizaciju književnog djela Ive Andrića kao jedinog bosanskohercegovačkog književnog nobelovca, kako na lokalnom i državnom, tako i na međunarodnom planu, a koja okuplja brojne ljubitelje kulture i umjetnosti.