1 1 1 1 1

U toku su radovi na rekonstrukciji puta Turbe – Karaula, u okviru čega je izvršeno mašinsko skidanje postojećeg dotrajalog asfaltnog zastora i postojeće tamponske podloge, te priprema novog tamponskog sloja zadovoljavajuće nostivosti.

Nakon izvođenja radova na pripremi tampona, izvršeno je asfaltiranje novoprojektiranog puta u širini od 5,5 m sa pripadajućim bankinama, horizontalnom i vertikalnom signalizacijom.

U okviru projekta realizirana je i sanacija i ucjevljenje dijela oborinske kanalizacije koja se ranije, uslijed obilnijih padavina izlijevala preko ceste, što je mještanima. stvaralo ogromne probleme.

Sanacijom dijela postojeće oborinske odvodnje i izgradnjom novog dijela odvodnje sa sabirnim oknom, odvodnja je ucijevljena i uvedena u obližnji recipijent.

Projekat vrijednosti od oko 200.000,00 KM izvodi „STRUKTURA“ d.o.o. Jajce uz nadzor„BNT INŽENJERING“ d.o.o. Novi Travnik, a završetak radova se očekuje krajem mjeseca novembra, ove godine.