1 1 1 1 1

Općina Travnik je po osnovu direktnog javnog poziva za podnošenje prijedloga projekata partnerskih jedinica lokalne samouprave u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH", zauzela prvo mjesto.

Naime, protekle sedmice održan je sastanak Komisije za izbor najuspješnijih jedinica lokalne samouprave u sastavu Saveza općina i gradova FBiH i UNDP, te je ustanovljeno da je Općina Travnik sa 93 od mogućih 100 bodova, osvojila prvo mjesto i da je slijedom toga osvojila nagradu u vrijednosti od 25.000,00KM, koja će se implementirati na konkretnom projektu.

Općina Travnik je ovom prilikom dostavila prijedlog projekta "Izgradnja igrališta Bazen - Turbe i pratećih sadržaja".

Općina Travnik kao partner aktivno učestvuje u projektu „Jačanja uloge mjesnih zajednica u BiH“, koji je usmjeren na osnaživanje mjesnih zajednica kako bi se povećao odziv građana, njihova participacija, kao i socijalna inkluzija u procesima lokalnog razvoja.

Također, u okviru projekta, ali i zbog strateških opredjeljenja Općina Travnik sprovodi reformu mjesne samouprave i jačanje uloge mjesnih zajednica u smislu uvođenja novih politika i praksi, a koje prate 34 mjesne zajednice sa područja općine Travnik.

Opći cilj projekta jeste unapređenje kvalitete života građana BiH kroz poboljšanje usluga koje se pružaju na lokalnom nivou i povećanje demokratske odgovornosti i socijalne uključenosti, kao i kroz osnažene, rodno odgovorne mjesne zajednice (MZ) koje potpomažu aktivan angažman građana u javnom životu, dok istovremeno predstavljaju primjer rada lokalnih samouprava u čijem fokusu su ljudi i služe kao katalizator za demokratske transformacije na lokalnom nivou.