1 1 1 1 1

U cilju poboljšanja administrativnih procesa i olakšavanja procedura građanima općine Travnik, općinski načelnik Kenan Dautović je danas u svom kabinetu upriličio službeni susret sa direktorom Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) Almirom Badnjevićem i njegovim saradnikom, načelnikom Regionalnog centra Sarajevo Draženom Vujicom.


Općina Travnik kontinuirano pokazuje svoju spremnost za inovacije i modernizaciju pristupa administrativnim procedurama, te nakon “digital tax free” (DTC) koncepta kojim se građanima omogućava besplatna regstracija biznisa, uvodi se i elektronska razmjena podataka kako bi se osigurala efikasnija podrška građanima.

Načelnik je istaknuo svoju predanost u maksimalnom olakšavanju procedura svojim sugrađanima, dok je IDDEEA BiH obećala pružiti potpunu podršku putem elektronske razmjene podataka, što će dodatno ojačati efikasnost općinske administracije, zaključili su sagovornici.
„U okviru našeg DTC koncepta za besplatnu registraciju obrta, dodat ćemo i još jednu besplatnu uslugu a to je direktna provjera CIPS dokumenta, kojeg će, prije svega naši korisnici, biti oslobođeni plaćanja, a s druge strane to će i ubrzati i digitalizirati i tu vrstu usluge“, kazao je općinski načelnik.

Badnjević je kazao da će IDDEEA kao Agencija za identifikacione dokumente evidenciju i razmjenu podataka BiH, omogućiti web servise s kojima će Općina moći vršiti elektronski uvid u prebivalište.
Također, najavio je mogućnost puštanja u rad platforme za elektronski potpis, te naglasio da je ova digitalna transformacija od suštinskog značaja za građane Bosne i Hercegovine i da će omogućiti pravnim i fizičkim licima da koriste različite elektronske servise uz pomoć elektronskog potpisa.

Načelnik Općine Kenan Dautović je kazao da će elektronski potpis dodatno unaprijediti efikasnost rada općinske administracije, te dodao:
„Sve to ide ka onome što je koncept digitalizacije, vidimo da se svi nivoi državne vlasti trude da daju svoj doprinos, a sve je to samo i isključivo u korist naših sugrađana“, kazao je na kraju općinski načelnik.