1 1 1 1 1

Nacrta Zoning plana radno-poslovne zone „Bazimice", Han Bila, Travnik je usvojen na prethodnoj sjednici OV Travnik („Sl. novine Općine Travnik", broj 05/24).

Nacrt se stavlja na javni uvid i javnu raspravu u skladu sa usvojenim Programom i planom aktivnosti.

Javni uvid će se obaviti u periodu od 45 dana, u prostorijama Općine Travnik – Centar za pružanje usluga građanima – Centar za dozvole

Glavna javna rasprava sa uključivanjem javnosti održat će se u drugoj polovini mjeseca aprila 2024.godine, a javnost će biti blagovremeno obavještena o vremenu i lokaciji održavanja.

Prijedlozi, primjedbe,mišljenja i sugestije na Zoning plan radno-poslovne zone „Bazimice", Han Bila, Travnik, mogu se dostaviti u pisanoj formi Nosiocu pripreme odnosno Službi za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove koja organizuje i sprovodi javnu raspravu, najkasnje 8 dana od dana održavanja javne rasprave.

 

Materijal usvojenog Nacrta Zoning plana radno-poslovne zone „Bazimice”, Han Bila, Travnik