1 1 1 1 1

Općina Travnik u fazi je realizacije projekta „Rekonstrukcija i proširenje mosta preko rijeke Lašve, Bosanska ulica – Školska ulica“ (kod knjižare Ibra). 

Predmetni radovi odnose se na uređenje i proširenje jedne kolovozne trake postojećeg mosta ujedno sa pješačkim stazama na mostu.

Planirano je da radovi na rekonstrukciji i proširenju mosta započnu 25.3.2024. godine, kada  će se izvršiti zatvaranje mosta za promet.

 Molimo sve građane koji koriste navedeni most za razumjevanje i strpljenje, te da koriste alternativne pravce kretanja kako bio izbjegli gužvu na pomenutoj lokaciji.