1 1 1 1 1

Nosilac projekta - JP Autoceste FBiH  dostavilo je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma zahtjev za prethodnu procjenu uticaja na okoliš za projekat izgradnje brze ceste  Lašva - Travnik - Jajce, dionica brze ceste  Nević polje - Turbe.

 

Više informacija možete pronaći na fotografijama ispod.

 

2