1 1 1 1 1

Svjedoci smo učestalih požara na otvorenom prostoru, kao i nesavjesnog korištenja, održavanja i deponovanja MTS koja mogu izazvati požar.


Služba za civilnu zaštitu ponovo upozorava građane da ne pale vatru na otvorenom prostoru koja može zbog neadekvatnog postupka dovesti do nekontrolisanog rasplamsavanja vatre i širenja požara i ugroziti ljude i materijalna dobra kao i da držaoci MTS koja mogu dovesti do nekontrolisanog rasplamsavanja vatre i eksplozije pažljivo prate upute proizvođača o rukovanju, održavanju i skladištenju istih.

 

Ujedno građane obavještavamo o pojačanoj kontroli komunalnih redara i nadležne policijske uprave na otkrivanju nesavjesnih građana koja pale vatru na otvorenom prostoru. Za nepoštivanje propisa o paljenju vatre na otvorenom, kao i njeno prouzrokovanje štete ili opasnosti po ljude i materijalna dobra, protiv počinioca poduzimaju se prekršajne ili krivične mjere u skladu sa zakonskim propisima.

 

Ukoliko dođe do početnog požara rastinja manjeg intenziteta u vašoj blizini, postupajte na slijedeći način:

- pokušajte ugasiti požar aparatima za gašenje ili priručnim sredstvima za što vam može poslužiti zemlja, pijesak, pokrivač (vuneni ili pamučni), lopata, grana sa zelenim lišćem, a pri tome vodite  računa o vlastitoj sigurnosti i mogućem odstupanju od požara;

- ukoliko niste u mogućnosti spriječiti daljnje širenje vatre, obavezno pozovite na besplatane telefoske brojeve vatrogasce 123 za dojavu o požarima ili Kantonalni centar civilne zaštite 121.

 

Također, molimo roditelje da svojoj djeci skrenu pažnju na opasnost od vatre, požara i načina dojave opasnosti.

 

Savjesnim ponašanjem i brigom za okolinu smanjuje se mogućnost za izbijanje većih požara, koji mogu imati nesagledive negativne posljedice po ljude, materijalna dobra i okoliš.