1 1 1 1 1

U skladu sa programom utroška sredstva iz budžeta općine Travnik „Poticaj izdavaštvu komisija za odabir korisnika je dana 04.07.2024 godine pristupila otvaranju pristiglih prijava po javnom pozivu.

Komisija je konstatovala da je u mjesecu juni 2024. godine pristiglo ukupno dva zahtjeva i to:

1. Džemail Ibranović – izdavanje knjige
2. Božana Volić – izdavanje i promocija knjige

Komisija je pristupila razmatranju pristiglog zahtjeva, te konstatuje da su isti pristigli blagovremeno te su time stekli uslove za dodjelu sredstava.

Komisija predlaže da se dodjele sredstva u iznosu kako slijedi:

1. Džemail Ibranović – sredestva u iznosu od 500,00 KM
2. Božana Volić – sredstva u iznosu od 600,00 KM