1 1 1 1 1

Općina Travnik izdaje u zakup poslovni prostor – bife zatvorenog tipa za obavljanje ugostiteljskih usluga prodaje toplih i hladnih napitaka uposlenicima i drugim licima u zgradi Općine Travnik i to:


- Poslovni prostor u prizemlju zgrade Općine Travnik, ul. Konatur bb, ukupne površine 18,70 m2, početna cijena mjesečne zakupnine (10 KM/1m2) sa PDV-om iznosi ukupno 218,80 KM.

Zakup se daje na period od 1 (jedne) godine od dana potpisivanja Ugovora sa izabranim ponuđačem sa mogućnošću produženja.

 

DOSTAVE PONUDA: Ponude se dostavljaju preporučenom poštom ili se predaju lično na protokol Općine Travnik, u roku 15 dana od dana objavljivanja poziva na Web stranici Općine i u dnevnim novinama. Ponude dostaviti u zapečaćenoj neprozirnoj koverti sa naznakom: „Ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora – bifea za obavljanje ugostiteljskih usluga prodaje toplih i hladnih napitaka uposlenicima i drugim licima u zgradi Općine Travnik - NE OTVARAJ". Nepotpune ponude kao i ponude koje stignu na protokol Zakupodavca nakon roka, neće se uzeti u razmatranje.

 

OTVARANJE PONUDA: Javno otvaranje ponuda se zakazuje za dan 29.07.2024. godine u maloj sali Općine Travnik sa početkom u 09:00 sati. Otvaranje ponuda je javno.

Zainteresirane osobe mogu pogledati predmetni poslovni prostor svakim radnim danom u periodu od 09:00 do 14:00 sati, br. Tel.: 030/511-277, Služba za zajedničke i komunalne poslove.

 

Kompletan oglas o licitiranju općinskog prostora – bifea kojim su propisanu uslovi za prijavu se može pročitati na web stranici Općine Travnik www.opcinatravnik.com.ba ili na oglasnoj ploči u zgradi Općine.

 

Kompletan tekst javnog oglasa možete pročitati ovdje.