1 1 1 1 1

Vlada Federacije proglasila je dan11.07.2024. godine Danom žalosti u Federaciji BiH, te,shodno tome Služba za civilnu zaštitu općine Travnik  obavještava građane područja općine Travnik da će se u znak sjećanja na genocid u Srebrenici, istog dana, 11.07.2024. godine u 12:00 sati jednominutno oglasiti  sirena za uzbunjivanje.

 

U saopćenju Vlade navodi se da se Dan žalosti obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Na Dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji BiH.

U obrazloženju je istaknuto da je Odluka donesena radi izražavanja saučešća i suosjećanja s porodicama žrtava, te sjećanja na genocid u Srebrenici.