Previous Next Play Pause
Besplatni seminar za obrtnike i ostala zainteresirana fizička i pravna lica - Pisanje projekata povlačenje bespovratnih sredstava EU fondova Javni konkurs za izbor i imenovanje kandidata za direktora Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Travnik Zakazana 1. TEMATSKA sjednica Općinskoga vijeća Travnik Informacija o realizaciji projekta Informacija u vezi pružanja usluga nargile mimo općinskih odobrenja Od „UNIS –Energetike“ zatražen bolji kvalitet toplotne energije Javni poziv stručnim licima za podnošenje prijava za učešće u radu Komisije za tehnički pregled građevina izgrađenih na području općine Travnik Upozorenje građanima od strane Federalnog hidrometeorološkog zavoda


Dana 28.11.2022.godine (ponedjeljak), u 15,30 sati u Velikoj Sali Općine Travnik, Služba za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove, održat će Glavnu javnu raspravu na kojoj će se izvršiti prezentacija grafičkog prikaza zone gradskog i ostalog građevinskog zemljišta.

Upravna organizacija ''Teritorijalna vatrogasna jedinica Travnik'' obaviještava građane općine Travnik da materijalno-tehnička sredstva i oprema koje posjeduju su isključivo namjenjena za poduzimanje mjera zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, te ih nije moguće koristiti u komercijalne svrhe za pružanje 

Služba za zajedničke i komunalne poslove obavještava građane da je održavanje semafora u nadležnosti  Javnog preduzeće  „Ceste  Federacije BiH“ .

Zbog