1 1 1 1 1

Služba za zajedničke i komunalne poslove u okviru aktivnosti na redovnom  održavanju lokalnih i nekategorisanih cesta   u završnoj je fazi svih aktivnosti koje su predviđene ugovorima  za tekuću godinu.

Poslove na redovnoim održavanju a nakoon provedenog postupka javnih nabavki vrše preuzeca“Teling“d.o.o. Travnik i „Merkez-oil“d.o.o.Novi Travnik a ukupan iznos sredstava predviđenih Budžetom Općina za 2020.godinu iznosi cca 300.000,00 KM.

Pored poslova na redovnom održavanju cesta  Služba za zajedničke i komunalne poslove provodi aktivnosti i na izradi horizontalne signalizacije odnosno obilježavanju taksi stajališta, pješačkih prelaza, zaustavnih linija,razdjelnih linija i postavljanju vibracionih traka. I ove aktivnosti se ,prema planu privode kraju.

Za ovu namjenu je Budžetu za 2020.godinu izdvojeno 15.000,00 KM a radove nakon provedenog postupka javnih nabavki vrši preduzeće „Buljan ceste“ d.o.o. Kreševo.

image002
image006
image003
image004
image005
Previous Next Play Pause
image002 image006 image003 image004 image005