1 1 1 1 1

Dana 27.09. (petak) sa početkom u 09.00 sati,  u Maloj sali Općine Travnik planirano je potpisivanje Memoranduma o saradnji između Fondacije Mozaik i Općine Travnik za period 01.10. 2019. -31.12.2023 godine.

Potpisivanjem ovog Memoranduma o saradnji Mozaik i Općina potvrđuju da će partnerski doprinijeti razvoju programa Omladinska banka Travnik uključujući i podršku mikrobiznisima mladih, te razvoju društvenog poduzetništva mladih, investiranju u razvoj prototipa i pokretanju društvenih biznisa kroz Mozaik impakt inkubator u periodu oktobar 2019 - decembar 2023. godine.

Zajednički fond koji obezbjeđuju Mozaik i Općina Travnik u četvorogodišnjem periodu (2020-2023. godina) će iznositi 54.000 KM, čime će se podržati 20 projekta i 4 mikrobiznisa neformalnih grupa mladih.