Ispis
1 1 1 1 1
Nakon aktivnosti na unapređenju komunikacije između općinskih izvršnih organa i građana , Općina Travnik započela proces približavanja vijećnika kao izabranih predstavnika onima koji su ih i izabrali,odnosno građanima. Učešćem u Projektu Strategija saradnje između lokalnih vlasti i građana koji ,u osam općina Srednjobosanskog kantona,implementira Švicarska razvojna agencija-SIDA i Forum žena“Alternativa“, vijećnici Općinskog vijeća Travnik započeli su aktivnosti na izgradnji strateškog modela komuniciranja sa onima koji su ih i izabrali. Općina Travnik već dugo radi na osmišljavanju i uvođenju različitih mehanizama unapređenja komuniciranja sa građanima a ovim projektom vijećnicima su ponuđene informacije o važnosti i mogućim načinima komuniciranja s javnošću ali i obavezi koja predviđa utvrđivanje mehanizama putem kojih građani mogu komunicirati sa Općinskim vijećem odnosno ,vijećnicima kao predstavnicima zakonodavnog organa. Prva radionica ,predviđena ovim projektom ,održana je u Neumu a po ocjeni sekretara Općine Travnik,Aide Daul, konstruktivnost iste ogledala se u maksimalnom angažmanu prisutnih vijećnika i spremnosti da usvoje nove tehnike komuniciranja i iste pođu primjenjivati u svom radu. Najveći značaj ,ipak se ogleda u činjenici da će uvođenjem obaveznih procedura i mehanizama komuniciranja građana sa njihovim predstavnicima biti predviđena i obaveza odgovornosti za informisanje građana o radu vijećnika čime bi se stvorile pretpostavke za dobijanje valjanjih ocjena rada vijećnika.