1 1 1 1 1

Zakazana 28. REDOVNA sjednica Općinskog vijeća Travnik, koja će se održati 16. 09. 2019. godine (PONEDJELJAK), u 9ºº sati, u Velikoj sali Općine Travnik.

Za sjednicu je utvrđen sljedeći

 

 

Dnevni red

 1. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije Travnik
 2. Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda na području općine Travnik
 3. Prijedlog Odluke o izgradnji, upravljanju, korištenju, zaštiti i održavanju mjesnih vodovoda, javnih bunara i javnih česmi
 4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Listu projekata LEAP-a
 5. Prijedlog Odluke o usvajanju notarski obrađenih nacrta ugovora o uređenju dijela ulice Školska
 6. Prijedlog Odluke o izmjeni odluke o visini naknade za redovno održavanje zajedničkih dijelova zgrada i naknade za upravljanje zgradom
 7. Operativni Program radova održavanja cesta u zimskom periodu na području općine Travnik
 8. Izvještaj komisije za odabir najboljeg rada Idejnog rješenja uređenja gradskog trga lokalitet „Bagat – Gradska biblioteka“ Travnik
 9. Izvještaj komisije za odabir najboljeg rada Idejnog rješenja uređenja gradskog parka, lokalitet „Park Hadži Ali-begova džamija“ Travnik
 10. Informacija o kulturi, sportu i informisanju u općini Travnik za 2018. godinu
 11. Informacija o zimskom održavanju cesta i gradskih ulica na području općine Travnik za period od 15.11. 2018. godine do 15.03. 2019. godine
 12. Informacija o projektu „April mjesec uređenja i poboljšanja estetskog izgleda grada i općine u 2019. godini

PREDSJEDAVAJUĆA

OPĆINSKOG VIJEĆA TRAVNIK

Vlatka Lovrinović, dipl. teolog, s.r.