Ispis
1 1 1 1 1

Općina Travnik Travnik u saradnji sa BeeZone biznis inkubatorom Centra za edukaciju mladih(CEM) poziva sve zainteresirane mlade osobe koje žele pokrenuti vlastiti biznis da se prijave za učešće u programu podrške razvoju poduzetništva koji se provodi u okviru EU4Business programa – za konkurentnu i inovativnu domaću ekonomiju, kojeg finansira Evropska unija u vrijednosti od 15 miliona eura, a realizuju ga GIZ, UNDP i MOR.

Pravo na učešće u programu podrške razvoja poslovnih ideja imaju punoljetne osobe do 35 godina starosti koje:

• žele pokrenuti vlastiti biznis na teritoriji općine Travnik uz finansijsku i savjetodavnu podršku BeeZone biznis inkubatora,

• imaju biznis koji je registrovan u toku 2020. godine na teritoriji općine Travnik, a čiji je rani stadij razvoja ugrožen pandemijom COVID-19.

Kandidati čija aplikacija zadovolji kriterije Komisije za procjenu poslovnih ideja dobit će priliku za pokretanje biznisa uz savjetodavnu i finansijsku podršku BeeZone Inkubatora.

Link na kojem se nalazi Javni poziv je:
https://beezone.ba/javni-poziv/

U prethodne dvije godine na ovaj način je finansirano 12 start up-a od kojih je svaki dobio po 10.000KM.