1 1 1 1 1

Ministarstvo privrede SBK/ KSB  na osnovu Odluke Vlade SBK/KSB objavljuje :

Poziv na potpisivanje ugovora sa korisnicima koji su ostvarili pravo na subvencioniranje plate za mjesece april i maj 2020.godine na osnovu Javnih poziva Vlade SBK

Ministarstvo privrede SBK na osnovu Odluke Vlade SBK provelo je dva Javna poziva za dodjelu finansijskih sredstava pravnim i fizičkim licima sa pravnim subjektivitetom kojima je naredbama štabova civilne zaštite zabranjeno obavljanje djelatnosti u uslovima pandemije COVID-19. Pravna i fizička lica sa pravnim subjektivitetom, koja su ispunila uslove propisane Javnim pozivom, programom pomoći od Vlade SBK ostvarila su pravo na subvencioniranje 50% najniže neto plate za mjesece april i maj 2020.godine, definisane Općim kolektivnim ugovorom u iznosu od 406,00 KM.

Imajući u vidu odgovornost i obavezu prema svim poslovnim subjektima kojima je otežano poslovanje, a pri tome cijeneći  član 6. predmetne Odluke koji propisuje obavezu potpisivanja ugovora sa korisnicima sredstava, Ministarstvo privrede SBK odlučilo je da  postupa što je moguće jednostavnije, uz što manje troškova i aktivnost provede na terenu.

Shodno navedenom, Ministarstvo privrede SBK poziva sve poslovne subjekte, koji su ostvarili pravo na subvencioniranje 50% najniže neto plate za mjesece april i maj 2020.godine, na potpisivanje ugovora u općinama u kojima je sjedište poslovnog subjekta.

Postupak, način i tehnički uslovi za obavljanje aktivnosti obuhvataju prisustvo akreditovanog državnog službenika Ministarstva privrede SBK, prisustvo poslovnih subjekata uz poštivanje higijensko-epidemioloških mjera i obavezno korištenje lične zaštitne opreme (maske, rukavice).

U tabeli ispod nalazi se raspored održavanja potpisivanja ugovora po općinama.

R/B

DATUM

OPĆINA

LOKACIJA

VRIJEME

1.

22.07.2020.godine

Busovača

Sala općine

09:00 - 15:00

2.

22.07.2020.godine

Fojnica

Sala općine

09:00 - 15:00

3.

22.07.2020.godine

Kreševo

Sala općine

09:00 - 15:00

4.

24.07.2020.godine

Novi Travnik

Sala općine

09:00 - 15:00

5.

24.07.2020.godine

Vitez

Sala općine

09:00 - 15:00

6.

28.07.2020.godine

Bugojno

Sala općine

09:00 - 15:00

7.

28.07.2020.godine

Donji Vakuf

Sala općine

09:00 - 15:00

8.

28.07.2020.godine

Gornji Vakuf-Uskoplje

Sala općine

09:00 - 15:00

9.

29.07.2020.godine

Jajce

Sala općine

09:00 - 15:00

10.

30.07.2020.godine

Kiseljak

Sala općine

09:00 - 15:00

11.

03.08.2020.godine

Travnik

Sala općine

09:00 - 15:00

MINISTARSTVO PRIVREDE SBK