1 1 1 1 1

Suradnja između Fondacije Mozaik i Općine Travnik nastavlja se i u 2021. godini sukladno potpisanom Memorandumu o suradnji, kojim je  definirana osnova suradnje na uspostavi i razvoju programa Omladinske banke Travnik.

Omladinska banka Travnik imala je otvoren poziv od 15.02. do 09.03. 2021. godine na kojem su aplicirali mladi i nakon procesa mentoriranja, selekcije i glasanja u zajednici odobreno je 6 projekta i 2 mikrobiznisa.

Dana 20.04. (utorak) sa početkom u 13.30 sati,  u Velikoj dvorani Općine Travnik, planirano je održavanje ceremonije potpisivanja ugovora i uručivanje čekova odobrenim projektima i mikrobiznisima.