1 1 1 1 1 Rating 4.00 (1 Vote)
USAID Turizam je objavio javni poziv (APS) za dodjelu grantova - 4.0 out of 5 based on 1 vote

Grantovi će biti dodijeljivani za aktivnosti u sektoru turizma lokalnim neprofitnim i profitnim nevladinim organizacijama, udruženjima i kompanijama registrovanim u BiH. Cilj grantova je podrška aktivnostima koje jasno podržavaju ciljeve projekta USAID Turizam, promoviraju inovativne ideje, pomažu turističkim radnicima u zadovoljavanju međunarodnih standarda kvaliteta i marketinga u turizmu.