1 1 1 1 1

Konačnau listu korisnika općinske pomoći za osobe sa socijalnim statusom za 2021. godinu možete pogledati OVDJE.