Danas,05.11.2009.godine na oglasnoj ploči Općine Travnik objavljena je Rang lsita dodijeljenih stipendija za akademsku 2009 /2010 godinu.Prigovor na Rang listu podnosi se načelniku Općine putem protokola u Centru za pružanje usluga građanima u roku od 7 ( sedam) dana od dana objavljivanja. Rang listu možete preuzeti ovdje.
Upravna organizacija Teritorijalne vatrogasne jedinice Travnik i načelnik Općine ,organizuju svečanu akademiju u povodu obilježavanja 130 godina vatrogastva u Travniku.
Općina Travnik uz podršku Njemačkog društva za tehničku saradnju, GTZ na Vlašiću organizuje radionicu na temu” “Master plan Vlašić”.
Tehnički prijem 18 obnovljenih stambenih objekata na području općine Travnik zakazan je za 29. i 30.10.2009.godine.Ovi stambeni objekti obnovljeni su u okviru projekta ZP08 a izvedeni su po sistemu „ključ u ruke“ .Izvođač radova je „SETA inžinjering“ iz Zavidovića.
Radna grupa za izradu Lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP) ,prema programu svojih aktivnosti provela je anketu o stanju životne okoline u općini Travnik.Zainteresovani građani analizu ankete mogu pogledati ovdje.
U toku prošle sedmice načelnik Općine Travnik sa svojim saradnicima boravio je u Leipzigu.Razlog posjete bio je višestruk .Ono što izdvajamo kao događaj od posebnog značaja je prisustvo Konferenciji gradonačelnika na temu“ Razvoj grada i demokratija“kojoj su prisustvovali načelnici i gradonačelnici općina i gradova koji su u mreži prijateljskih gradova sa Leipzigom.Ovoj Konferenciji je pored načelnika Tahira Lende,prisustvovala i pomoćnica načelnika za razvoj,privredu i vanprivredu kao osoba u čijoj je nadležnosti i planiranje razvoja naše općine te se nadamo da će stečena iskustva i saznanja uticati i na unapređenje procedura koje se direktno odnose na planiranje razvoja. U Leipzigu je upriličen još jedan ,za Travnik značajan događaj,konkretnije, promocija nagrade koju je Evropski parlament dodijelio Društvu Leipzig-Travnik za unapređenje međuopćinske saradnje unutar evropskih granica. Pored navedenog,načelnik je prisustvovao i svečanoj ceremoniji obilježavanja dvadeset godina od ujedinjenja dvije Njemačke.

Općina Travnik je objavila konkurse za dodjelu stipendija sportistima,redovnim studentima deficitarnih zanimanja i redovnim studentima drugih zanimanja za školsku 2009/2010 godinu. Konkursi i ostaju otvoreni do 20.10.2009.godine odnosno 15 dana od dana objave. Takstovi konkursa mogu s preuzeti na meniju „javni oglasi“. Raspodjela sredstava namijenjenih za stipendije vršiće se prema Pravilnicima koje možete preuzeti:

PRAVILNIK ZA DODJELU STIPENDIJA REDOVNIM STUDENTIMA

PRAVILNIK ZA DODJELU STIPENDIJA SPORTISTIMA

PRAVILNIK ZA DODJELU STIPENDIJA REDOVNIM STUDENTIMA DEFICITARNIH ZANIMANJA

OPĆINA TRAVNIK U SARADNJI SA RAZVOJNIM PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA RASPISALA JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU PROJEKTA JAČANJE LOKALNE DEMOKRATIJE – LOD KOJI FINANSIRA EUROPSKA UNIJA Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) i 14 općina u Bosni i Hercegovini zajednički implementiraju projekat pod nazivom Jačanje lokalne demokratije - LOD. Projekat finansira Europska unija, a djelomično je sufinansiran i od općine Travnik i UNDP. UNDP LOD projekt i općina Travnik pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD) / nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Travnik.

TEKST JAVNOG POZIVA

EVIDENCIJA IZDATE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

EVIDENCIJA ZAPRIMLJENE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

OBRAZAC POTVRDE PRIJEMA

UPUTE ZA SPROVOÐENJE JAVNOG POZIVA ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA (OCD) U PARTNERSKIM OPCINAMA

SMJERNICE ZA APLIKANTE

Administrativni podaci o aplikantu

Finansijska identifikaciona forma

Izjava o podobnosti

Lista za provjeru

Logicki okvir rada

Narativni budzet uz aneks 1

Plan aktivnosti

Plan potrošnje sredstava tokom implementacije

Pregled budzeta

Prijedlog projekta

Općina Travnik je jedna od odabranih općina u BIH koja je postala dio projekta CAF samoprocjene i međuopćinskog učenja i podrške,koji je dio OESS-ovog projekta podrške lokalnoj upravi.