Općina Travnik i Development studio ( www.posao.ba) potpisali su Memorandum o razumijevanju i saradnji kojim je Općina preuzela obavezu maksimalnog učešća u zapošljavanju mladih ljudi kao jednom od glavnih prioriteta.Prema navedenom Memorandumu potpisnici istog će zajednički raditi na organizaciji lokalnog sajma zapošljavanja koji uključuje aktivnosti posredovanja u zapošljavanju,edukaciji i promociji privrednog potencijala lokalne zajednice.
REZ Agencija nastavlja projekat „Vratimo život prigradskim naseljima“
Služba za poslove sa strancima Ministarstva sigurnosti BiH organizuje seminar na Vlašiću za vlasnike objekata u cilju prezentacije načina ispunjenja obaveze prijave boravka stranaca
Općinsko vijeće raspravljalo o preuzimanju osnivačkih prava Nezavisne televizije RTV Travnik
Na web stranici Direkcije za evropske integracije www.dei.gov.ba objavljena je vijest o Stipendijima Evropskog fonda za Balkan (EFB) : Supporting Excellence and Leadership Governance
Zakazana je 13. redovna sjednica Općinskog vijeća Travnik, koja će se održati 14.09. 2009. godine (PONEDJELJAK), u 10,00 sati, u velikoj sali Općine Travnik.
Za 4. tematsku sjednicu Općinskog vijeća Travnik, koja će se održati 16.09. 2009. godine (SRIJEDA), u 10,00 sati, u velikoj sali Općine Travnik.
Danas javna rasprava o regulacionim planovima
Nakon završenih dogovora,izbora projekata,snimanja stanja i izrade predmjera i predračuna,stvorene su pretpostavke za potpisivanje ugovora o sufinansiranju kapitalnih projekata između Općine Travnik i Kancelarije Projekta GAP.