Područje Srednjobosanskog kantona konačno dobija svoj ured za razvoj u obliku jednog od ureda Regionalne agencije za razvoj.
Općinsko vijeće Travnik u tekućoj sedmici održaće dvije sjednice na kojima će se razmatrati veliki broj značajnih odluka
Na sjednici Općinskog vijeća Travnik,održanoj 18.6.2009.godine usvojen je Akcioni plan implementacije Strategije razvoja općine Travnik do 2010.g., u 2009.g.Građani zainteresovani za detalje ovog dokumenta isti mogu ovdje preuzeti.
Na sjednici Općinskog vijeća Travnik,održanoj 18.6.2009.godine usvojen je izvještaj o realizaciji Akcionog plana na implementaciji strategije razvoja općine travnik do 2010.g., u 2008.g. Građani zainteresovani za detalje ovog dokumenta isti mogu ovdje preuzeti.
Analizirajući rad UO Teritorijalne Vatrogasne jedinice Travnik na području općine Travnik,te na osnovu pohvala predstavnika susjednih općina i privrednih subjekata,načelnik Općine Travnik javno je pohvalio sve pripadnike UO TVJ Travnik sa posebnim osvrtom na uspješne intervencije i nesebičan doprinos gašenju požara na: -privrednom objektu „Hari II“ –općina Travnik -privrednom objektu PC 96 Vitez i -gašenju požara RMU „Abid Lolić“Han Bila
Svečanom ceremonijom potpisivanja ugovora sa odabranim izvođačem radova i odabranim preduzećem za nadzor nad izvođenjem radova u Općini Travnik danas je ispunjena još jedna zakonska obaveza koja je preduslov za konačni početak radova na izgradnji Srednjoškolskog centra.
U proceduru razmatranja do konačnog usvajanja ,Služba za zajedničke i komunalne poslove Općine Travnik kao predlagač ,stavila je Odluku o komunalnom redu na području Općine Travnik.
U sklopu projekta „Vlašić naš biser 2009“ Udruženje građana „Vlašić planet života“ i ove godine je organizovalo i koordiniralo već tradicionalnu akciju čišćenja i uređenja zelenih površina na području sportsko-rekreacionog centra „Babanovac“ na Vlašiću. U okviru akcije izvršeno je i čišćenje i uklanjanje divljih deponija uz putne komunikacije od Turbeta i Travnika prema Babanovcu u organizaciji Službe za zajedničke i komunalne poslove Općine Travnik, javnih komunalnih preduzeća kao i preduzeća koje održava putni pravac Travnik-Galica-Babanovac.
Obavještavamo zainteresovane građane da je Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisalo Javni natječaj za odabir korisnika grant sredstava„Transfer za poticaj razvoja poduzetništva i obrta“ Predmet javnog natječaja je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava iz dijela sredstava „Transfer za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta“ utvrđenog u razdjelu 50. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta („Službene novine Federacije BiH“, br. 87/08 i 24/09). Rok za dostavu je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja Javnog natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH“, odnosno do 19.06.2009.godine. Sve dodatne informacije vezane za ovaj Javni natječaj mogu se dobiti svakim radnim danom na brojeve telefona: 036/449 -126 ili 036/449-120 u vremenu od 10 -14 sati kao i na web stranici ministarstva ( www.fmrpo.gov.ba )