PREDMET: Obavijest
Općinsko vijeće Travnik,u funkciji Skupštine javnih preduzeća ,danas,29.1.2009.održalo svoju 1.redovnu sjednicu u ovoj godini.Kako je to bilo i predviđeno dnevnim redom,na ovoj sjednici su ,u cilju usklađivanja sa Zakonom o javnim preduzećima,donesene Odluke o izmjeni Statuta JKP“Bašbunar“ i JP „Stan“ .Pored ove dvije odluke donesen je i Etički kodeks JP „Stan“.
Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/06), člana 34. stav 2. tačka 13. Statuta Općine Travnik ("Prečišćeni tekst - Službene novine Općine Travnik", broj 11/05), Općinsko vijeće Travnik, na 2 redovnoj sjednici, održanoj 23.01. 2009. godine, donijelo je Zaključak o utvrđivanju Nacrta Statuta Općine.
U prepunoj sali Općine Travnik,juče (26.1.209)je održana javna rasprava na nacrt budžeta za 2009.godinu.Veliki broj prisutnih građana ukazao je na povećanje zainteresovanosti za način planiranja i raspodjele budžetskih sredstava.Međutim,dio rasprave predviđen za davanje primjedbi i sugestija građana jasno je pokazao da se ta zainteresovanost ,uglavnom odnosi na visinu sredstava predviđenu za rad udruženja građana ali i nerazumijevanje načina planiranja prihoda.Stoga je predstavnik općinske službe nadležne za saradnju sa nevladinim sektorom ukazao na činjenicu da se pojavljuje sve veći broj nevladinih organizacija koje za svoj rad očekuju budžetska sredstva.Takođe je ukazao na podatke koji govore o profilisanju određenog broja nevladinih organizacija koje svojim projektima obezbjeđuju sredstva za rad od javnog interesa i da općinski budžet treba da podržava projekte takvih organizacija a ne da finansira puko postojanje nekih organizacija.
Dana 26.01.2009. godine održat će se
Sa sastanka održanog dana 09.01.2009.g. sa početkom u 09.00 sati, u Maloj Sali Općine Travnik na temu:
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA OPĆINA TRAVNIK NAČELNIK Konatur bb,72270 Travnik;Telefon/fax:++387 30 511 146; E-mail:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; Web: http://www.opcinatravnik.com.ba; Identifikacijski broj: 4236179780001; Matični broj: 20172550; Broj poreznog obveznika: 09001098; PDV broj: 236179780001 _______________________________________________________________________________________ Broj: 01- sl/09 Datum: 15.1.2009. godine SREDSTVA INFORMISANJA PRESS CENTAR OPĆINE PREDMET: Obavještenje - saopćenje za javnost REZ regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH je u sklopu niza projekata od lokalnih zajednicama obezbijedila dolazak studenata i profesora, njih 23, sa holandskog fakulteta Gilde college Weert u Turbe, općina Travnik. Radi se o studentima sa pedagoškog fakulteta, koji će se u Turbetu zadržati od 13. do 16. januara 2009. godine. Za to vrijeme će u Igraoni u Turbetu uraditi građevinske i dekorativne radove, koji podrazumijevaju izmjenu unutrašnjih zidova, podnih obloga i opremanje enterijera kako bi se dobio funkcionalniji prostor za djecu. Uporedo s tim, studenti i profesori će raditi i sa osobljem, kako bi se unaprijedio edukativni rad sa djecom.
Povodom 15. januara/siječnja Dana vozača i automehaničara, načelnik općine Travnik Tahir Lendo upućuje čestitke svim vozačima i automehaničarima koji obilježavaju ovaj dan, uz želje za sretnu i sigurnu vožnju te mnogo uspjeha u radu.
...2009godina.