1 1 1 1 1
Na današnjoj sjednici Općinskog vijeća Tarvnik uvojen je Nacrt budžeta za 2018.godinu. Zaključkom o usvajanju Nacrta budžeta definisano je da će glava javna rasprava biti održana 18.12.2017.godine sa početkom u 17:00 sati i Velikoj Sali Općine Travnik. Primjedbe ,prijedlogi, mišljenja i sugestije moći će se dostaviti Službi za ekonomsko-finansijske poslove najkasnije do 20.12.2017.godine do 12:00 sati koja će nakon toga sačiniti Prijedlog budžeta i isti dostaviti u vijećničku proceduru. Tekst Nacrta budžeta može se preuzeti na linku ispod teksta.