1 1 1 1 1

Služba za opću upravu i BIZ u saradnji sa mjesnim zajednicama pojačano provodi aktivnost organizacije zborova građana u funkciji izbornih edinica mjesnih zajednica. U terminima naznačenim na Javnom pozivu organizovat će se izbori za organe i tijela MZ Grahovčići, pa se pozivaju građani da u tom procesu uzmu aktivno učešće.

Tekst poziva: Javni poziv za izbor organa mjesne zajednice Grahovčići