1 1 1 1 1 Ocjena 4.00 (1 glas)
Javni poziv za podnošenje aplikacija za kapitalne investicije koje će se finansirati iz Budžeta Općine Travnik za 2023.godinu - 4.0 od 5 na osnovu 1 glas

Općina Travnik oglašava Javni poziv za podnošenje aplikacija projekata za kapitalne investicije.

Sredstva će se odobravati za projekte koji su odabrani po definiranim  kriterijima i koji će djelovati u pravcu poboljšanja kvaliteta života u zajednici.

Pozivaju se svi zainteresovani – građani, vijećnici Općinskog vijeća Travnik, općinske službe, savjeti mjesnih zajednica, privredna društva, javna preduzeća, javne ustanove i druga pravna lica, samostalni privrednici i obrtnici, nevladine organizacije, da predaju svoje aplikacije sa projektima za kapitalne investicije.

Za dodjelu sredstava za kapitalne investicije projekti moraju:

  • biti implementirani u toku jedne budžetske godine,
  • odražavati potrebe zajednice,
  • imati dugoročni utjecaj na razvoj zajednice i biti održivi
  • biti u vrijednosti od 10.000,00 KM do 100.000,00 KM.

Aplikacioni zahtjev sa kriterijima za bodovanje se može dobiti na protokolu Općine Travnik, svaki radni dan od 7,00 – 15,30 sati, i preuzeti sa web stranice Općine Travnik www.opcinatravnik.com.ba., a za dodatne informacije o  ovom Javnom pozivu možete se obratiti  tehničkom sekretaru Komisije za planiranje općinskog razvoja, Mariji Perić, na telefon 030-509-742.

Poziv za predaju aplikacionih zahtjeva - projekata otvoren je od 10.05.2022.g. do 31.05.2022.g. do 15,30 h.

Popunjene aplikacije se predaju na protokol Općine Travnik.

Odabir projekata će se izvršiti na osnovu Pravilnika o načinu apliciranja i odabira projekata kapitalnih investicija, broj:01-1-01-3-2-103/08 od 19.03.2008.g. i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu apliciranja i odabira projekata kapitalnih investicija, broj:01-1-01-3-2-331/10 od 13.05.2010.godine, a koji će izvršiti  Komisija za planiranje općinskog razvoja imenovana od strane Općinskog vijeća Travnik.

Kriteriji prema kojima će se vršiti bodovanje aplikacija sastavni su dio aplikacionog zahtjeva.

Nepotpune i neblagovremene aplikacije neće se uzeti u razmatranje, kao ni aplikacije  kojima se iz Budžeta Općine Travnik traži iznos manji od 10.000,00 KM, odnosno veći od 100.000,00 KM.

 

Javni poziv PKI 2023

Aplikacioni obrazac za kapitalne investicije