Po nalogu načelnika Općine Travnik, Kenana Dautovića općinska administracija je započela aktivnosti na unapređenju postojećih e-servisa namijenjenih građanima ali i uvođenja novih mogućnosti i dobrih praksi .

Ovom prilikom podsjećamo sve zainteresirane na Servis “48 sati” koji je jedan  od alata za unapređenje komunalnih usluga putem direktne komunikacije sa građanima (pitanje postavljeno putem e-mail-a i odgovor u roku 48 sati).

Predsjedateljica Općinskog vijeća Travnik zakazala je 6. REDOVITU sjednicu Općinskoga vijeća Travnik, koja će se održati  31. 5. 2021. godine (PONEDJELJAK), u 10ºº sati, u Centru za kulturu Općine Travnik.

Obavijest o objavljivanju Javnog poziva za kandidovanje Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2021.godinu.

Predsjedateljica Općinskog vijeća Travnik zakazala je  5. REDOVITU sjednicu Općinskoga vijeća , koja će se održati  27. 5. 2021. godine (ČETVRTAK), u 10ºº sati, u Centru za kulturu Općine Travnik.

Za sjednicu je utvrđen sljedeći;

Dnevni red

Dana 28.05.2021. godine (petak) u Velikoj Sali Općine Travnik, održat će se Javna rasprava:

1. Prijedlog Izmjene i dopune dijela Regulacionog plana „Kalibunar – Alagića njive“ Travnik, lokalitet "Meljanac", Travnik, sa početkom u 14,00 sati

2. Prijedlog Izmjene dijela Regulacionog plana „HPBŠ“ lokalitet „Hotel Lipa – Župna crkva sv. Ivana Krstitelja“, Travnik, sa početkom u 16,00 sati

Kao  jedan od prvih zadataka novoimenovanog načelnika Općine Travnik, Kenana Dautovića, zadatih općinskoj administraciji , kao imperativ, istaknuto je unapređenje procesa  i  postojećeg sistema elektronskog poslovanja.

Zbog navedenog danas je održan i prvi sastanak Radne grupe za  izradu  informacije o trenutnom stanju u oblasti informacionih tehnologija sa prijedlozima mjera za unapređenje, koju je načelnik formirao s ciljem identifikacije hitnih mjera za unapređenje poslovanja u korist građana kao i mjera za dalje aktivnosti.

Već na prvom sastanku članovi Radne grupe identifikovali su određena mjesta za  unapređenja koja nemaju zakonskih ograničenja te će ista predložiti načelniku kao hitne mjere.

Naravno, dinamika uvođenja  novih praksi i  procesa zavisi i od  postojećeg  zakonskog  okvira  ali i saradnje sa građanima .

Građani će na vrijeme biti upoznati sa svim novouspostavljenim praksama koje im  olakšavaju ostvarivanje njihovih prava u općinskoj administraciji. 

Načelnik Općine Travnik potpisao sporazum sa organizacijom "Arbeiter-Samariter-Bund" - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Načelnik Općine Travnik Kenan Dautović je  potpisao sporazum sa Njemačkom nevladinom organizacijom „Arbeiter-Samariter-Bund" o sufinansiranju projekta „Socijalno-ekonomska podrška izuzetno ranjivim porodicama i lokalnim pružaocima socijalnih usluga u 16 zajednica u Bosni i Hercegovini“

Načelnik Dautović posjetio žensku košarkašku reprezentaciju BiH - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Načelnik Općine Kenan Dautović  je sa svojim saradnicima posjetio žensku košarkašku reprezentaciju BiH .