Načelnik Općine i predsjedateljica Općinskog vijeća Travnik, povodom 25. novembra - Dana državnosti BiH, svim građanima općine Travnik upućuju iskrene čestitke, uz želju da svojim zajedničkim trudom i radom doprinesemo jačanju države, solidarnosti i poštivanju različitih duhovnih i kulturnih vrijednosti.

Objavljenu konačnu listu korisnika općinske pomoći - dodjela građevinskog materijala za 2020/2021.godinu možete pogledati OVDJE.

Anketiranje građana o stepenu njihovog zadovoljstva uslugama Centra za pružanje usluga građanima - 5.0 out of 5 based on 3 votes

U skladu sa procedurama međunarodnog ISO standarda kvaliteta 9001:2015 za oblast javne uprave i lokalne samouprave,  Općina Travnik vrši redovito godišnje anketiranje građana o stepenu njihovog zadovoljstva uslugama općinske administracije – konkretno usluga koje se pružaju u Centru za pružanje usluga građanima-šalter sala. Cilj ankete je da općinske službe, na osnovu analize odgovora kao i prijedloga, primjedbi i sugestija građana, donesu odluke kojima će poboljšati kvalitet usluga.

Obavještavamo građane da  su, u okviru Službe za zajedničke i komunalne poslove, sa radom otpočeli komunalni  redari,  čija je svrha unapređenje komunalne oblasti u našoj općini i to pojačanom kontrolom  poštivanja propisa koji se odnose na: uređenje naselja, održavanje čistoće javnih površina, korištenje javnih površina, sakupljanje i odvoz komunalnog otpada, održavanje javne rasvjete, uklanjanje snijega i leda sa javnih površina i kontrolu drugih propisa iz komunalne oblasti.

Nakon Karle Kusture, načelnik Dautović je u svom kabinetu ugostio i Mahira Zuku, osvajača bronzane medalje na najprestižnijem svjetskom turniru u brazilskoj jiu jitsi “ABU DHABI WORLD MASTERS JIU JITSU PRO 2021”
Zuka je višestruki prvak Bosne i Hercegovine, te osvajač mnogobrojnih međunarodnih medalja u brazilskoj jiu jitsi.
Načelnik Dautović i Zuka su, između ostaloga, razgovarali i na temu osnivanja kluba brazilske jiu jitse i ostalih borilačkih sportova u Travniku.
Pored simboličnog poklona, Dautović je Zuku odlučio i financijski podržati, kao nagradu za sve izvrsne rezultate koje postiže.

Načelnik Općine Travnik Kenan Dautović u svom kabinetu ugostio je Karlu Kusturu, ovogodišnju prvakinju Bosne i Hercegovine u brdskom biciklizmu.

Imenovanjem Radne grupe  za  implementaciju Sporazuma  o davanju na upravljanje i održavanje vodovoda „Ugrić“ Javnom komunalnom preduzeću, načelnik Općine Travnik insistirao je na konačnom rješenju vodosnabdijevanja, kanaliztacije  i organizovanog odvoza smeća na području mjesnih zajednica Šišava, Karaula-područje Goslja, Mudrka i  Vitovlja.

Zadaci ove Radne grupe su :

-analiza postojećeg stanja  vodovoda „Ugrić“

-prijedlog mjera

-prijedlog  načina i dinamike priključenja  na vodovodni sistem  Sporazumom definisanih korisnika

-objedinjavanje postojeće projektne dokumentacije

-prijedlog mjera i aktivnosti iz Sporazuma koje se odnose na organizovani odvoz smeća i kanalizaciju

Rok za okončanje ovih zadataka je 30 dana nakon čega će se pristupiti

Članovi Radne grupe su :

Kemal Latić –Služba za obnovu, izbjeglice, raseljene osobe i stambene poslove - predsjednik

Samir Hrnjić-Služba za zajedničke i komunalne poslove-član

Ammar Topčić- JKP „Bašbunar“-član

Dragana Rac- MZ Šišava-član

Mersudin Mehić-MZ Mudrike-član

Sifet Melić – MZ Vitovlje-član

Anel Jusić – MZ Karaula-član

Iz Službe za zajedničke i komunalne poslove Općine Travnik obavještavaju građane o trenutnim aktivnostima na rješavanju problema napuštenih životinja.

Nakon dugotrajne procedure na pronalasku lokacije za Sklonište za nezbrinute životinje, pribavljanju svih potrebnih saglasnosti, donošenja niza potrebnih odluka , obezbjeđivanju projektne dokumentacije i finansijskih sredstava izdato je  i postalo pravosnažno rješenje i građenju Skloništa.

Općina Travnik je osigurala sredstva od viših nivoa vlasti kao i vlastita budzetska sredstva te pokrenula postupak javne nabavke za izbor izvođača radova na izgradnji Skloništa. Postupak javne nabavke je u toku i isti se može provjeriti na Portalu javnih nabavki u FBIH.

Podatci Doma zdravlja o posljedicama ujeda pasa, informacije Policijske stanice Travnik o pokoljima stada ovaca, ujedima pasa, informacije Službe za ekonomsko-finansijske poslove o naknadama koje Općina  isplaćuje na ime šteta po sudskim rješenjima kao i rješenja veterinarskih inspektora o  psima opasnim po javno zdravlje jasno ukazuju da smo suočeni sa situacijom koja je dostigla nivo ozbiljno ugrožene javne sigurnosti i  javnog zdravlja što zahtjeva pristup rješavanju problema hitnim uključivanjem svih odgovornih.

Zbog svega navedenog Općina Travnik je morala pristupiti iznalaženju privremenog rješenja do konačne izgradnje i stavljanja u funkciju Skloništa za napuštene životinje.

U vršenju inspekcijskog nadzora veterinarska inspekcija SBK /KSB , neposrednim uvidom, imala je priliku da se uvjeri u uslove koji su osigurani u privremenom skloništu te da ti uslovi ne odgovaraju navodima iz zahtjeva pojedinih građana već da se radi o humanom sklanjanju napuštenih životinja o kojima se Općina brine do konačnog rješenja.

 Općina Travnik trenutno poduzima sve aktivnosti kako bi došla do konačnog rješenja te da paraleno vodi računa i o javnom zdravlju sklanjanjem opasnih i potencijalno opasnih životnja sa ceste ali i o potrebama napuštenih životinja brigom o njima u privremenom skloništu.

Na kraju, važno je napomenuti da se Općina svo vrijeme sistemskog rješavanja problema napuštenih životinja suočava sa različitim opstrukcijama dijela građana i navodnih poluilegalnih i nelegalnih udruženja , čak i pojedinih stručnih lica koja pritiscima na inspekcijske organe pokušavaju da zaustave ovaj proces.

Naravno da  ove opstrukcije imaju razloge a to su privatni interesi pa je pravo pitanje gdje završavaju psi o kojima oni brinu .

Sklonište će se izgraditi dok se izabere izvođač radova i vremenski uslovi dozvole. Istovremeno se  riješava njegovo normativno-pravno funkcionisanje a do tada , zbog građana Travnika ali i zbog tih jadnih napuštenih životinja , koje treba skloniti sa ceste i zime koja predstoji , funkcionisaće privremeno sklonište.

Drugog načina nema te molimo građane za strpljenje i za saradnju jer se intenziviraju aktivnosti na sklanjanju i zbrinjavanju pasa.

Detalje o svim dosadašnjim aktivnostima zainteresovani mogu pogledati na linku ispod teksta.

https://www.facebook.com/Travnicki.INFO/posts/273618924777805

 

 

 

Na osnovu člana 32. Zakona o budžetima u Federaciji BiH ("(„Službene novine Federacije BiH“ broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18 i 11/19), člana 15. stava 1. alineje 3. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/06 i 51/09)  i člana 91. Statuta Općine Travnik (Prečišćeni tekst - "Službene novine Općine Travnik", broj 11/05), Općinsko vijeće Travnik, na sjednici održanoj 16.11. 2021. godine, d o n o s i

Z A K LJ U Č A K