1 1 1 1 1
Predsjedavajući Općinskog vijeća Travnik zakazao je 39. REDOVNU sjednicu Općinskoga vijeća Travnik, koja će se održati 17.05. 2016. godine (UTORAK), u 10ºº sati, u Velikoj sali Općine Travnik. Za sjednicu je utvrđen sljedeći; Dnevni red 1.Izvjštaj o izvršenju Budžeta Općine Travnik za period 01.01. do 31.12. 2015. godine i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Travnik za period 01.01. do 31.12. 2015. godine 2.Izvještaj o utrošku budžetska rezerve za period 01.01. do 31.12. 2015. godine i donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o utrošku budžetske rezerve za period 01.01. do 31.12. 2015. godine 3.Izvještaj o radu Općinskoga vijeća Travnik za 2015. godinu 4.Izvještaj o radu načelnika Općine Travnik u okviru jedinstvenog organa uprave za 2015. godinu 5.Izvještaj o radu Općinskog javnog pravobranilaštva Travnik za 2015. godinu 6.Izvještaj o radu Komisije za planiranje općinskoga razvoja za 2015. godinu 7.Izvještaj o radu Općinske izborne komisije Travnik za 2015. godinu 8.Izvještaj o radu i poslovanju JU „Ljekarna/Apoteka“ Travnik za 2015. godinu 9.Prijedlog Odluke o uspostavi saradnje sa Gradom Makarska, Republika Hrvatska 10.Prijedlog Odluke o uspostavi saradnje sa Općinom Pendik, Republika Turska 11.Nacrt Odluke o provođenju izmjene dijela Regulacionog plana „HPBŠ“ lokalitet „Hotel Lipa – Župna crkva sv. Ivana Krstitelja“ Travnik 12.Zaključak o utvrđivanju Nacrta izmjene dijela Regulacionog plana „HPBŠ“ lokalitet „Hotel Lipa – Župna crkva sv. Ivana Krstitelja“ Travnik