1 1 1 1 1

Pozivaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Travnik, koji se nalaze na preliminarnoj listi korisnika programa poticanja jesenske sjetve, za sufinansiranje troškova nabavke sjemena, mineralnih gnojiva i zaštitnih sredstava za proizvodnju pšenice, raži i ječma, da dostave originalne fiskalne račune, fakture o izvršenom plaćanju navedenih repromaterijala.

Prihvatljivi troškovi za jesensku sjetvu u tekućoj godini su troškovi nabavke sjemena, mineralnih gnojiva i zaštitnih sredstava za proizvodnju pšenice, raži i ječma.

Maksimalan iznos novčane podrške koji krajnjem korisniku može biti odobren iznosi 1.000,00 KM.

Uz originalne fiskalne račune, fakture,  potrebno je dostaviti potvrdu banke o otvorenom tekućem računu.

Naprijed navedeno, dostavlja se Službi za razvoj, privredu i vanprivredu, kancelarija broj 9, najkasnije do 15.01.2021. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 030/511-277, lokal 244, kontakt osobe Albisa Kahrić i Marko Janković.

 

PRELIMINARSNA LISTA - JESENSKA SJETVA