1 1 1 1 1

Načelnik Općine Travnik danas je potpisao Ugovor o realizaciji treće faze izgradnje Srednjoškolskog centra u  Travniku sa izvođačem radova Arel d.o.o Zenica i nadzornim organom URBS- projekt d.o.o Vitez.

Vrijednost ugovora je tri miliona KM, a koje je osigurala Vlada SBK.

Radove na nastavku izgradnje Srednjoškolskog centra u Travniku izvođač je dužan izvršiti u roku od 180 dana.