1 1 1 1 1
Predsjedavajući bivšeg saziva Općinskog vijeća sazvao je Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Travnik u novom sazivu, koja će se održati 19.12. 2008. godine (PETAK), u 10,00 sati, u velikoj sali općine Travnik. Za sjednicu je predviđen sljedeći: D n e v n i r e d 1. Davanje – potpisivanje svečane zakletve 2. Prijedlog Odluke o izboru Mandatno-imunitetske komisije Općinskog vijeća Travnik 3. Donošenje Zaključka o verifikaciji mandata vijećnicima koji su prihvatili mandat 4. Prijedlog Odluke o izboru komisije Općinskog vijeća Travnik za izbor i imenovanje 5. Donošenje Zaključka o načinu glasanja - tajno ili javno 6. Utvrđivanje kandidata za predsjedavajućeg Općinskog vijeća Travnik 7. Glasanje o izboru predsjedavajućeg Općinskog vijeća Travnik 8. Proglašenje rezultata glasanja 9. Prijedlog Odluke o razrješenju dosadašnjeg predsjedavajućeg Općinskog vijeća Travnik 10. Prijedlog Odluke o izboru predsjedavajućeg Općinskog vijeća Travnik 11. Prijedlog Odluke o imenovanju radnih tijela Vijeća a) Odbora za privredu i ekonomsko finansijske poslove b) Odbor za pitanja boraca, RVI i porodica šehida c) Odbor za urbanizam i komunalne djelatnosti d) Odbor za međunarodnu saradnju e) Odbor za bezbjednost f) Odbor za društvene djelatnosti g) Normativno – pravni odbor h) Odbor za izbjeglice, raseljena lica i dijasporu