1 1 1 1 1
Na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća Travnik,danas su svečano potpisali zakletvu vijećnici novog saziva koji su dobili povjerenje građana na općinskim izborima provedenim u oktobru tekuće godine. Donošenem Zaključka o verifikaciji mandata,Travnik je dobio nove vijećnike: I STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE 1. Peco Mirsad 2. Helda Omer 3. Tarakčija Salim 4. Hodžić Alaga 5. Selman Kadir 6. Tahirović Huso 7. Sofić Semina 8. Hadžiemrić Admir 9. Spahić Halim 10. Čelam Aida 11. Hadžić Rasim 12. Skrobo Amela 13. Osmanović Kadir 14. Jusić Alija 15. Mrakić Ekrem II HRVATSKA KOALICIJA ZA TRAVNIK 1. Sučić Ljupko 2. Rajić Tomislav 3. Bilić Anto 4. Grganović Niko 5. Marković Ivo 6. Matošević Marinko 7. Lukić Vlatka 8. Martić Velimir 9. Martinović Vinko III STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU 1. Lozo Adil 2. Hadžić Faruk – Fara 3. Suljić Hamid – Hadžija 4. Zuparović Adil – Buza 5. Ćurić Muhamed IV SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA 1. Arnautović Admir – Ado 2. Lolić Edin - Dino Prema utvrđenom dnevnom redu a nakon donošenja Odluke o izboru Mandatno-imunitetske komisije Općinskog vijeća Travnik, Odluke o izboru komisije Općinskog vijeća Travnik za izbor i imenovanje i Zaključka o načinu glasanja kao i utvrđivanja prijedloga kandidata za predsjedavajućeg Općinskog vijeća, javnim glasanjem izabran je Ljupko Sučić kao stari-novi predsjedavajući. Ovim su stvorenu svi uslovi za početak rada novog Općinskog vijeća te su na današnjoj sjednici usvojene odluke o imenovanjima radnih tijela Općinskog vijeća a nakon usaglašavanja prijedloga na Kolegiju Općinskog vijeća koji čine predsjednici klubova vijećnika političkih partija i sekretar Općine.Donesene su odluke o imenovanjima sljedećih odbora: 1. Odbor za privredu i ekonomsko finansijske poslove: 2. Odbor za pitanja boraca, RVI i porodica šehida 3.Odbor za urbanizam i komunalne djelatnosti 4.Odbor za međunarodnu saradnju 5.Odbor za bezbjednost 6.Odbor za društvene djelatnosti 7.Normativno – pravni odbor 8.Odbor za izbjeglice, raseljena lica i dijasporu