1 1 1 1 1
Općina dobila priznanje o dostugnućima ostvarenim u okviru Projekta UGOVOR Kao jedna od općina u BIH koje su potpisnice Projekta UGOVOR ,Općina Travnik je dobila priznanje Misije OESS-a-u BIH o dostugnućima ostvarenim u okviru ovog projekta.Simbolika u nazivu projekta direktno je vezana i za osnovni cilj projektnih aktivnosti koje odražavaju stav da se djelotvorna i efikasna lokalna uprava temelji na „ugovoru“ između građana i općina kojim se obavezuju da će raditi zajedno za dobrobit zajednice. Stoga i svih 5 modula UGOVORA ,predstavljaju 5 ,u ovom vremenu najznačajnijih oblasti za jačanje te saradnje.Ovim priznanjem općinskoj administraciji je potvrđena uspješnost u angažmanu na osiguravanju odličnog okvira za slobodan pristup informacijama,uspješno uspostavljenim mehanizmima za zajedničko planiranje općinskog razvoja kao i usvojenom Etičkom kodeksu za izabrane zvaničnike ,odnosno vijećnike Općinskog vijeća. Priznanjem su takođe potvrđeni uspjesi općinske administracije koji se odnose na usklađivanje zakonskog okvira i uspostavljanje mehanizama koji osiguravaju partnerstvo sa građanima,kao i preporuke da ove dvije oblasti moraju dobiti podršku Općinskog vijeća.