1 1 1 1 1
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA OPĆINA TRAVNIK NAČELNIK Konatur bb,72270 Travnik;Telefon/fax:++387 30 511 146; E-mail:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; Web: http://www.opcinatravnik.com.ba; Identifikacijski broj: 4236179780001; Matični broj: 20172550; Broj poreznog obveznika: 09001098; PDV broj: 236179780001 _______________________________________________________________________________________ Broj: 01- sl/09 Datum: 15.1.2009. godine SREDSTVA INFORMISANJA PRESS CENTAR OPĆINE PREDMET: Obavještenje - saopćenje za javnost REZ regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH je u sklopu niza projekata od lokalnih zajednicama obezbijedila dolazak studenata i profesora, njih 23, sa holandskog fakulteta Gilde college Weert u Turbe, općina Travnik. Radi se o studentima sa pedagoškog fakulteta, koji će se u Turbetu zadržati od 13. do 16. januara 2009. godine. Za to vrijeme će u Igraoni u Turbetu uraditi građevinske i dekorativne radove, koji podrazumijevaju izmjenu unutrašnjih zidova, podnih obloga i opremanje enterijera kako bi se dobio funkcionalniji prostor za djecu. Uporedo s tim, studenti i profesori će raditi i sa osobljem, kako bi se unaprijedio edukativni rad sa djecom. Dana 16.1.2009. godine u 10,30 sati načelnik Općine Travnik, zajedno sa Direktoricom REZ Agencije će posjetiti studente i profesore u Igraoni u Turbetu, ulica Aleja bb, kod Osnovne škole Turbe i zahvaliti se na njihovom angažmanu. Potrebno je posebno naglasiti da finansijska sredstva za ovaj projekat su u cjelosti obezbijedili studenti sami, uz pomoć holandske organizacije Out of Area, koja zajedno sa REZ Agencijom implementira već 9. projekat u regiji. Raniji projekti su: 1. U martu i aprilu 2006. donirana je računarska oprema školi u Vitovlju općina Travnik u Vrijednosti. Škola je renovirana, a izgrađen je i novi predulaz. 2. U junu 2006. organizovan je “Kids festival” u Turbetu, na kojem je učestvovalo preko 1.000 djece uglavnom iz Travnika. 3. U julu 2006, 58 djece (iz socijalnih kategorija) iz Vitovlja je putovalo na tronedjeljni odmor u Kraljevinu Holandiju. Osim boravka, djeci je projekat obezbjedio i avionske karte, pasoše i vize. 4. aprila 2007, 125 holandskih studenata volontera je učestvovalo u rekonstrukciji Osnovne škole Karaula u Općini Travnik. Ova rekonstrukcija je podrazumjevala unutrašnje uređenje, odnosno, bojenje i dekorisanje zidova školskih učionica i holova, te uređenje ulaza u školu, tj. rekonstrukcija krova na ulazu i dekorisanje. 5. u maju 2008. obnova Osnovne škole Kaćuni općina Busovača od strane holandskih studenata volontera sa Univerziteta Breda. Ova rekonstrukcija je podrazumjevala unutrašnje uređenje, odnosno, bojenje i dekorisanje zidova školskih učionica i holova, uređenje unutarnjih vrata, te održavanje kreativne radionice za djecu. 6. maja 2008, obnova područne škole Lugovi, općina Busovača, unutarnji radovi, krečenje, iscrtavanje zidova šablonima, bojenje stolarije. U obnovi je učestvovalo 58 studenata,volontera sa Univerziteta Utrecht. 7. u junu 2008, obnova područne škole Katići, općina Busovača, u koju su bili uključeni, takođe, studenti volonteri iz Holandije. 8. u Osnovnoj školi Kaćuni - kreativne radionice, rad sa djecom - 10 studenata završne godine Pedagoške Akademije Breda, koji su u sklopu ovih aktivnosti obavljali praktični rad njihove diplomske teme „ Rad sa djecom u tranzicijskim zemljama“ sa 150 djece ove škole u općini Busovača. 9. u julu 2008, 50 djece iz Osnovne škole Kaćuni (slabijeg imovinskog stanja) je boravilo na odmoru u Holandiji. Osim boravka, projekat je djeci obezbjedio i avionske karte, pasoše i vize. Pozivamo vas da zajedno sa nama prisustvujete druženju sa holandskim studentima i profesorima. N A Č E L N I K Tahir Lendo,dipl.ing.